Latvijas Republikas Pilsoņu Kongresa 1. sesija 1990. gada 1. maijā Rīgā, Lielajā Ģildē

Jaunievēlētā Latvijas Komiteja. No kreisās: R. Zīle, V. Belševica, G. Vilcāns, A. Pauls-Pāvuls, V. Brinkmanis, J. Kučinskis, M. Grigulis, E. Cilinskis, J. Vidiņš. K. Bergmaņa foto.

Jaunievēlētā Latvijas Komiteja. No kreisās: V. Kulbergs, O. Dzenītis, V. Lācis, A. Andersons (?), J. Rība. K. Bergmaņa foto.No kreisās: V. Belševica, J. Vidiņš, K. Gailītis, M. Grigulis (stāv kājās), J Mellēns, P. Leiškalns, J Putriņš, A. Kiršteins. K. Bergmaņa foto.

Jaunievēlētā Latvijas Komiteja. K. Bergmaņa foto.

Jaunievēlētā Latvijas Komiteja. K. Bergmaņa foto.

Jaunievēlētā Latvijas Komiteja. K. Bergmaņa foto.

Jaunievēlētā Latvijas Komiteja. K. Bergmaņa foto.

Pilsoņu Kongresa delegāti starpbrīdī. No kreisās: O. Eglītis, P. Leiškalns, I. Atteka, O. Dzenītis, S. Fadejevs, A. Kadiķis, R. Zīle. K. Bergmaņa foto.

Pilsoņu Kongresa delegāti starpbrīdī. No kreisās: P. Leiškalns, O. Eglītis, J. Putriņš, I. Atteka, O. Dzenītis, S. Fadejevs, A. Kadiķis, R. Zīle. K. Bergmaņa foto.

Jaunievēlētā Latvijas Komiteja. K. Bergmaņa foto.Jaunievēlētā Latvijas Komiteja. E Cilinskis, no kreisās 1. rindā: J. Straume, A. Bergmane, J. Putriņš, V. Šteins, J. Dobelis; 2. rindā:H. Rubezis, J Rība, ...?, A. Kadiķis, O. Eglītis; 3. rindā: I. Kiršbaums, G. Postnieks, aiz viņiem – Ē. Vēbers. K. Bergmaņa foto.

Jaunievēlētā Latvijas Komiteja. K. Bergmaņa foto.LR PK 1. sesijas prezidijs. Lielās ģildes (Filharmonijas) zāle. K. Bergmaņa foto.

Vienlaicīgi ar LR PK 1. sesiju 1990. gada 1. maijā Daugavmalā notika PSRS okupācijas armijas parāde. K. Bergmaņa foto

Pilsoņu Kongresa delegāti mītiņā pie Brīvības pieminekļa