Latvijas Republikas Pilsoņu Kongresa 1. sesija 1990. gada 30. aprīlī Rīgā, Lielajā Ģildē

Pilsoņu Kongresu uzrunā Latvijas evaņģēliski-luteriskās baznīcas arhibīskaps un PK delegāts Kārlis Gailītis. K. Bergmaņa foto.

Pilsoņu Kongresa delegāti. K. Bergmaņa foto.

Pilsoņu Kongresa 1. sesijas atklāšana. Priekšplānā – kinooperators Gvido Zvaigzne. K. Bergmaņa foto.

Pilsoņu Kongresa delegāts Aigars Jirgens. K.Bergmaņa foto.

Pilsoņu Kongresa delegāti. K. Bergmaņa foto.

Pilsoņu Kongresa delegāti. K. Bergmaņa foto.

Pilsoņu Kongresa delegāts Arvīds Ulme. K. Bergmaņa foto.

Pilsoņu Kongresa delegāts Oļģerts Eglītis. K. Bergmaņa foto.

Pilsoņu Kongresa delegāti. K. Bergmaņa foto.

Pilsoņu Kongresa delegāti. K. Bergmaņa foto.

Pilsoņu Kongresa delegāti. K. Bergmaņa foto.

Pilsoņu Kongresa delegāti. K. Bergmaņa foto.

Latvijas Radio žurnāliste Ligita Leja intervē aizsargus. K. Bergmaņa foto.