Latvijas Republikas Pilsoņu Kongresa vēlēšanas Rīgas 1. vēlēšanu iecirknī Nordeķu muižā (K. Bergmaņa foto)

Interfrontes demonstrācija.

"Nost Pilsoņu Komitejas! Aizstāvēsim padomju varu!

1990. gads, fotogrāfijas autors nezināms.