Pilsoņu Kongresa delegātu saraksts 30.04. 1990.


(Sarakstā nav uzrādītas vēlākās izmaiņas – , kuri no delegātiem miruši, atteikušies no mandātiem vai, kuriem mandāti anulēti. Nav uzrādīti delegāti, kuru mandātu darbība uz laiku apturēta, un delegāti, kuru mandāti apstiprināti vēlāk.)


Alūksnes apriņķis


Pilsoņi:

Valentīns Cars, 1953, ārsts

Ēriks Dumārovs, 1948. LNNK, LTF, inž.- hidrotehniķis

Ojārs Kols, 1955., LNNK, brīvais zemn.


Balvu apriņķis


Pilsoņi:

Juris Cibulis, 1951., LTF, LSDSP, skolotājs

Antons Slišāns, 1949., LSDSP, LTF, kolhoza priekšsēdētājs

Jānis Vancāns, 1957., PSKP, LTF, ārsts


Bauskas apriņķis


Pilsoņi:

Raitis Ābelnieks, 1963.,VAK, skolotājs

Raimonds Cakars, 1931., LTF, PSKP, jurists

Uldis Jumejs, 1954., VAK, narkologs

Jānis Kalniņš, 1954., LTF, skolotājs

Leopolds Kļaviņš, 1940., LTF vec. zin. līdzstr.

Raimonds Sietiņš, 1958., LNNK, skolotājs

Kārlis Sinka, 1958., LNNK, skolotājs

Dainis Vanags, 1952., LTF, LNNK, skolas direktors


Pilsoņa kandidāts;

Nellija Sprūde, 1951., LTF, PSKP, skolotāja


Cēsu apriņķis


Pilsoņi:

Aivars Andersons, 1941., LNNK galdnieks

Valdis Atāls, 1950., VAK, LTF, restaurators

Atis Atteka, 1959., LNNK, LTF, inženieris

Agnis Balodis, 1937., LNNK, stomatologs

Ilmārs Bremšmits, 1935., VAK, LNNK, fotogrāfs

Pāvils Brūveris, 1949., LNNK, žurnālists

Andrejs Jansons, 1937., LSDSP, tēlnieks

Aleksandrs Kiršteins, 1948., arhitekts

Andrejs Krastiņš, 1949., LNNK, LTF, jurists

Edmunds Rudzītis, 1942., LNNK, ārsts, rakstnieks

Pilsoņa kandidāts:

Fjodors Puņeiko, meh. darbn. vadītājs


Daugavpils apriņķis


Pilsoņi:

Anita Liepa, 1928., LTF, skolotāja

Ramona Markus, 1963., LNNK, ārste

Jānis Samušs, 1959., LNNK, LTF, inž.- mehāniķis


Pilsoņa kandidāts:

Sergejs Fadejevs, 1969., LNNK, Ug.-kr., students


Dobeles apriņķis


Pilsoņi

Aiva Sproģe, 1965., LNNK, VĻKJS, juriskonsulte

Raimonds Stepiņš, LNNK, VAK, Ž-49, strādnieks

Ainārs Zalinkēvičs, 1956., LNNK, LTF, inženieris


Pilsoņa kandidāte:

Natālija Kudlaja, 1954, LNNK, VAK, tirdz. darbiniece


Gulbenes apriņķis


Pilsoņi


Juris Cakuls, 1951., LNNK, elektriķis

Valdis Krūpers, 1954., LTF, šoferis

Aina Poruka, 1929., LTF, pens. skolotāja


Jelgavas apriņķis


Pilsoņi:

Aivars Ābols, 1958., LTF RA, VAK, pagasta pr-ks

Aivars Berķis, 1936., LTF, žurnālists

Indulis Bērziņš, 1957., vec. pasniedzējs

Jānis Bunkšs, 1953., LTF, pils. pad. pr-js

Ēvalds Dreimanis, 1940., LTF, LZS, LLS, LKP, prorektors

Imants Geidāns, 1942.,LTF, LNNK, lab. vad.

Ervīds Grinovskis, LTF, LLS, LKP

Aldis Hartmanis, 1929., LNNK, skolotājs

Kārlis Jankevics, 1925., LTF, galdnieks, pens.

Arnis Mugurēvics, LSDSP, LKF, veter. med. fak. asistents

Ivars Muravskis, 1957., mācītājs

Gunārs Preinbergs, 1931., vet. zin. kand.

Andris Žukovskis, 1961. , LTF, LNNK, VAK, pagasta pr-js


Pilsoņa kandidāts:

Aļģimants Burba, 1952., LNNK, LTF, Jelgavas Lietuviešu b-bas pr.


Jūrmala


Pilsoņi:

Baiba Buša, 1955., LNNK, LTF, ārste

Ojārs Bušs, 1944., LTF filologs

Guntars Rumpēters, 1957., LTF, LNNK, konstruktors

Kārlis Šēfers, 1942., LNNK, skolotājs

Gvido Volbrugs, 1944., LNNK, arhitekts


Pilsoņa kandidāts:

Viktors Hļebnovs, 1950., LSDSP, LTF, sakarnieks


Jēkabpils apriņķis


Pilsoņi:

Gunārs Avotiņš, 1958., LTF, mežzinis

Arvīds Bobinskis, 1960., LNNK, mācītājs

Aigars Godiņš, 1958., LNNK, LTF, mūziķis

Jānis Kučinskis

Oļģerts Liepiņš, 1940., LNNK, LTF, ārsts


Pilsoņa kandidāts:

Sergejs Pušņins, 1958., LNNK, metinātājs


Krāslavas apriņķis


Pilsoņi:

Donāts Dilba, 1951., LTF, mākslinieks noformētājs

Vilmārs Geikins, 1944., LTF, elektromontieris

Egīls Levits, 1955., starptautisko tiesību speciālists


Pilsoņa kandidāts:

Ninele Kukaine, 1946. ārste bakterioloģe


Kuldīgas apriņķis


Pilsoņi:

Dainis Bergmanis, 1955., LTF, jaunsaimnieks

Rihards Bergmanis, 1946., LNNK, LRP, inženieris

Gunārs Dambītis-Dambergs, 1940., LNNK, LZP, LTF, būvinženieris

Viesturs Pirro, 1954., garīdznieks

Igors Puķītis, 1932., LNNK, LTF, šoferis

Harijs Rubezis, 1947., LNNK, LRP, kultūras darbinieks


Liepājas apriņķis


Pilsoņi:

Mārtiņš Bariss, LTF, H-86, elektriķis

Imants Brinkmanis, 1937., LNNK, kinomehāniķis

Valdis Dekovics, 1940., LTF RA, inženieris

Arnis Kadiķis, 1953., LRP, LATNIA korespondents

Ilmārs Krieviņš, 1927., LNNK, LTF, mācītājs

Ilmārs Matisons, 1950., LNNK, grav. akmeņkalis

Vilnis Mauliņš, 1944., LNNK, LTF, ārsts

Modris Ozoliņš, 1942., LTF, lab. vadītājs

Juris Pavītols, 1949., LTF, māksl. daļas vadītājs

Viktors Stepko, LNNK, LTF, inž. celtnieks

Māra Strautmane, 1943., LNNK

Aigars Štāls, LTF, avīzes redaktors

Haralds Ulmanis, 1947., LNNK, LTF, teātra režisors

Māris Vecvagars, 1957., LTF, VAK, dzintara apstrādātājs,

Dzintra Zeļenko, 1928., LTF, LNNK, VAK, kult. darbiniece

Arkādijs Zēbergs, LTF, LSA, inž. elektriķis


Pilsoņa kandidāts:

Aleksandrs Barkanovs, LTF, LNNK, apdroš. aģents


Limbažu apriņķis


Pilsoņi:

Ivars Babris, 1963., LTF, LNNK, galv. zootehniķis

Eglons Brūns, 1939., LNNK, jaunsaimnieks

Juris Erdmanis, 1941. LTF, skolotājs

Jānis Franckēvičs, 1937., LNNK, lauksaimnieks

Ingus Kalns, 1956., LTF, LNNK, ekonomists

Māris Mednis, 1963., LNNK, žurnālists

Zenta Rozīte, 1924., LTF, LNNK, LSL, telefoniste

Kārlis Žīgurs, 1924., LTF, LSDSP, ārsts


Ludzas apriņķis


Pilsoņi:

Jānis Barkāns, 1956., LTF, šoferis

Uldis Krievāns, 1959., LAP, strādnieks

Māris Maruševs, 1968.LTF, skolotājs


Madonas apriņķis


Pilsoņi:

Māris Grīnblats, 1955., LTF, sargs

Pēteris Krūgaļaužs, 1953., LTF, PSKP valsts saimn. direktors

Visvaldis Lācis, 1924., LNNK, LTF, pensionārs

Jānis Tēbergs, 1940., LNNK, zemnieks

Ingrīda Zāle, 1958., LNNK, kult. nama direktore


Pilsoņa kandidāte:

Natālija Krūze, 1967., šuvēja


Ogres apriņķis


Pilsoņi:

Leons Amoliņš, 1937., LTF, diriģents

Pēteris Aulmanis, 1942., LNNK, LTF, VAK, pedagogs

Rolfs Bokmelderis, 1956., LSDSP, inženieris elektriķis

Juris Freibergs, 1961., LTF, skolotājs

Tālavs Jundzis, 1951., LTF, PSKP, jurists

Kārlis Jumiķis, 1948., LNNK, LĀB, ārsts

Andrejs Melzobs, 1947., LZP, LNNK, inženieris celtnieks

Dainis Ozoliņš, 1948., skolotājs

Juris Tolpežņikovs, 1958., LTF, LNNK, vet. feldšeris

Elmārs Uldriķis, 1947., LTF, pedagogs

Rasma Veckaktiņa, 1934., LNNK, LTF, pedagoģe

Guntis Vilcāns, 1948., LTF, LZP, LNNK, VAK, arhitekts


Pilsoņa kandidāts

Juris Tolstovs, 1949., LNNK, metinātājs


Preiļu apriņķis


Pilsoņi:

Jāzeps Anspoks, 1927., LTF, skolotājs

Jānis Eiduks, 1949. LNNK, LAP, LTF, lauksaimnieks

Inese Garjāne, 1947., LNNK, LAP, LTF, juriste


Rīgas apriņķis


Pilsoņi:

Andris Ārgalis, 1944., LNNK, dārzkopības biedr.priekšn.

Teodors Brāķeris, 1913, aviācijas leitnants

Anita Brence, 1957., LTF, LNNK, muzeja darbiniece

Mārcis Ceļmillers, 1956., LNNK, inženieris

Kārlis Gailītis, 1936., LNNK, Latv. ev.-lut. baznīcas arhibīskaps

Harijs Jākobsons, 1956., LNNK, LRP, mākslinieks

Viktors Kleinšmidts, 1951., LNNK, šoferis

Jānis Kļaviņš, 1947., LTF, LSDSP, skolotājs

Vladimirs Konovalovs, 1964., LNNK, ārsts

Ivars Līdaka, 1944., LNNK, VAK, LTF RA, konstruktors

Arnis Ozols, 1951., LNNK, VAK, LTF, ārsts

Aivars Pētersons, 1956., ārsts

Jānis Straume, 1962., LNNK, LRP, H-86, ārsts

Ansis Šņore, 1945. LNNK, LTF

Ruta Veidemane, 1933., LNNK, LTF, vec.zin.līdzstr.

Roberts Zīle, 1958.,LTF, ekonomists

Uldis Znots, 1942., LTF, LSDSP, vec.zin.līdzstr.


Pilsoņa kandidāts:

Vilens Tolpežņikovs, 1928., LNNK, ārsts


Rīgas centrs


Pilsoņi:

Eduards Berklavs, 1914., LNNK, pensionārs

Visvaldis Brinkmanis, 1924., LNNK, pensionārs

Aigars Migals, 1952., LNNK, ārsts rentgenologs

Romāns Pussārs, 1932., LTF RA literatūrvēsturnieks


Pilsoņa kandidāts:

Ādolfs Romāns, 1944., sakaru inženieris


Kurzemes priekšpilsēta


Pilsoņi:

Anta Bergmane, 1943., LNNK, LRP, H-86, ekonomiste

Augusts Brasliņš, 1949., LTF RA, LNNK, atslēdznieks

Jānis Ivanovskis, 1945., LTF LNNK, inženieris celtnieks

Jānis Maršāns, 1970., LNNK, students

Imants Platais, 1959., LTF RA, LTF referents

Jānis Rība, 1933., LTF, LRP, LNNK, mākslinieks grimētājs

Jānis Straume, 1952., LTF RA, LNNK, lab. vad.


Pilsoņa kandidāts:

Vjačeslavs Carjovs, 1951., šoferis


Latgales priekšpilsēta


Pilsoņi:

Oļģerts Dzenītis, 1938., LTF, LNNK, matemātiķis

Oļģerts Eglītis, 1956., LNNK, filozofs

Jānis Jākobsons, 1945., LSDSP, LTF, vec. zin. līdzstr.

Aivars Jugans, 1938., LNNK, LTF, bankas vec. insp.

Juris Karlsons, 1946., LTF, LNNK, galv. konstruktors

Jānis Kurmists, 1940., LNNK, LTF, inž.-celtn.

Andis Mihelsons, 1966., LNNK, LTF, autovadītājs

Jānis Maurītis, 1944., LNNK, VAK, vēsturnieks

Andris Mazburšs, 1944., LNNK, LTF, ārsts

Vilhelms Metlāns, 1941, skolotājs

Ivars Nececkis, 1956., LNNK, ekologs

Ivars Ojers, 1961., LTF, LNNK, inženieris

Alvis Paeglītis, 1947., FKI pasniedzējs

Uldis Pakalniņš, 1945., LNNK, LTF, ķīmiķis

Juris Putriņš, 1940., VAK, LTF, LSDSP, Igaunijas TF, matemātiķis


Pilsoņa kandidāts:

Dmitrijs Saveļjevs, 1964., kop. „Ozolnieks”iec. pr-ks


Vidzemes priekšpilsēta


Pilsoņi:

Edgars Alksnis, 1959., LTF, LNNK, ķīmiķis

Vizma Belševica, 1931., LNNK, dzejniece

Pēteris Cielavs, 1946., LTF, LNNK, Ev. lut. bazn.draudzes pr-ks

Einārs Cilinskis, 1963., LTF RA, LNNK, VAK, ķīmiķis

Juris Dobelis, 1940. LTF, LNNK, inženieris

Jānis Dubinskis, 1961., LNNK, ārsts-psihiatrs

Egils Ermansons, 1940., LNNK kinooperators

Mārtiņš Grigulis, 1953., LTF RA, LNNK, VAK, strādnieks

Imārs Kiršbaums, 1940., LTF, LNNK, inženieris

Viktors Kulbergs, 1948., LNNK, direktors

Pauls Mucenieks, 1926., LTF, LNNK, profesors

Jānis Ozers, 1961., LTF, LNNK, LTF RA, inženieris

Signe Poritere, 1945., LTF, LNNK, ķīmiķe

Alberts Pietuhs, 1921., LRP, LNNK, H-86, LTF, pensionārs

Gunārs Postnieks, 1950., LTF, LNNK, radioinženieris

Aivars Teteris, 1964., LZP, LTF, VAK, radioregulētājs


Pilsoņa kandidāts:

Roberts Otaņķis, 1936., LTF RA, LNNK, VAK, inž. mehāniķis


Zemgales priekšpilsēta

Pilsoņi:

Ansis-Jānis Arājs, 1937., LNNK inž-celtnieks

Juris Brizga, 1944., LNNK, dispečers

Jānis Gobiņš, 1936., LNNK, „Daugavas vanagi”, firmas vadītājs

Aigars Jirgens, 1961. LTF RA, LNNK, žurnālists

Jānis Liepiņš, 1946. LNNK, LTF, jurists

Einārs Repše, 1961., LNNK, LTF, fiziķis inž. konstruktors


Pilsoņa kandidāts:

Mihails Krupickis, 1929.


Ziemeļu priekšpilsēta


Pilsoņi:

Inta Biezā, 1949., LTF, skolotāja

Aigars Jākobsons, 1963., LNNK

Imants Kalniņš, 1941. LNNK, LTF, komponists

Andris Pauls-Pāvuls, 1965. LNNK, LTF

Valdis Šteins, 1948., LSDSP, docents

Arvīds Ulme, 1947., VAK, LZP dzejnieks


Pilsoņa kandidāts:

Konstantins Gupalo, ukraiņu svētd. skolas pasn.


Rēzeknes apriņķis


Pilsoņi:

Rita Naļivaiko, 1955. LTF

Zigmunds Paškēvics, 1949

Juris Vidiņš, 1938. LAP, ārsts


Saldus apriņķis


Pilsoņi:

Tālivaldis Kalniņš, 1932., vec.spec. zemn.saimn.

Romualds Laurinovičs, 1941., LTF, inženieris

Jānis Mīlzers, 1939., LTF, pasniedzējs

Jānis Vanags, 1958., mācītājs


Pilsoņa kandidāts:

Edmunds Vagars, 1927., LTF, skolotājs


Staburaga apriņķis


Pilsoņi:

Andris Beņķītis, 1961., LNNK, inženieris

Jānis Krievs, 1943., LTF pedagogs

Alberts Ozoliņš, 1930., LNNK, sporta metodiķis

Ainārs Rūtiņš, 1962., LNNK, muzeja vadītājs


Pilsoņa kandidāts:

Dzintars Dille, 1961., LNNK, mežzinis


Talsu apriņķis


Pilsoņi:

Jānis Brālis, 1953., šoferis

Guntis Cēsnieks, 1939., inženieris

Andris Dzērve, 1948., LTF

Imants Grosbergs, 1948., LNNK, šoferis instruktors

Aivars Koklītis, 1948., LNNK, LTF, inženieris

Uldis Lapiņš, 1932., LTF, pensionārs

Alberts Marcinkēvičs, 1926., LTF

Arvīds Puķītis, 1932., LTF, skolotājs

Jānis Rudzītis, 1948., LTF, dārznieks

Artis Svitiņš, 1951., LNNK, LTF, kuģu mehāniķis


Tukuma apriņķis


Pilsoņi:

Mārtiņš Āboliņš, 1947., LTCTAL, H-86, ārsts

Juris Celmiņš, 1950., LTF, žurnālists

Oskars Grīgs, 1943., LNNK, Brīvo zemnieku apv., brīvais zemnieks

Agris Jaunkļaviņš, 1939., LTF, agronoms

Pēteris Lazda, 1936., LNNK, LTF, LCTAL, jurists

Andris Miezītis, 1942., LTF, LLS, LCTAL, pedagogs

Vidis Upenieks, 1942., LNNK, ārsts


Pilsoņa kandidāts:

Mihails Buta, 1953., LTF, LSDSP, enerģētiķis


Valkas apriņķis


Velga Graumane, 1941.,medmāsa

Juris Mellēns, 1962., inženieris celtnieks

Edmunds Mertens, 1943., LNNK, LTF, LSDSP, tehniķis – mehāniķis

Elmārs Nātra, 1929., LTF, ķīmiķis-skolotājs


Pilsoņa kandidāts:

Vladimirs Kuzmins, 1959., LTF, mežcirtējs


Valmieras apriņķis


Pilsoņi:

Emīls Harmsons, 1928., LNNK, LCTAL, skolotājs

Juris Helds, 1942., LNNK, VAK, LCTAL, Valmieras teātra aktieris

Didzis Krīgers, 1952., LNNK, LTF, mašīnists

Artūrs Narbuts, 1941., LTF, LCTAL, skolotājs

Andris Piebalgs, 1957., LTF, izglītības darbinieks

Gundabs Putniņš, 1931., akmeņkalis

Jānis Tančers, 1940., LTF, VAK, mākslinieks

Ēriks Vēbers, 1952., LTF, VAK, jurists

Inese Vinklere, 1962., LCTAL, LTF, „Tālavas” redaktore

Juris Vinters, 1945, LNNK, VAK, Valmieras teātra trupas vadītājs


Pilsoņa kandidāts:

Boriss Faļēvičs, 1958., LTF, saim.c. pr-ks


Ventspils apriņķis


Pilsoņi:

Dainis Franks, 1952., LNNK, vet. ārsts

Edīte Dītrihsone, 1943., VAK, vec. arhitekte

Imants Grūbe, 1939., LTF, mežkopis

Pēteris Krūmiņš, 1950., LNNK, inž. – celtnieks

Jānis Luksis, 1960., LNNK, skolotājs

Benedikts Matejuns, 1926., LTF ārsts

Valdis Pečaks, 1954., LNNK, traļmeistars

Olga Sproģe, 1940. LTF, vec. inspektore

Aivars Strauts, 1951., LNNK, inženieris

Ineta Vembre, 1942., LTF, „Ventas Atmodas” redaktore


Pilsoņa kandidāts:

Vilis Krūmiņš, 1943., LTF, šoferis