Latvijas Komitejā reģistrētās politiskās partijas un sabiedriskās organizācijasLatvijas Komiteja 1990. gadā izveidoja politisko partiju un sabiedrisko organizāciju reģistru. Partija vai sabiedriskā organizācija, reģistrējoties Latvijas Komitejā, apliecināja, ka Pilsoņu Kongresu uzskata par 1918. gada 18.novembrī proklamētās Latvijas Republikas tiesisku pārstāvību un apņēmās savu darbību veikt tās jurisdikcijas ietvaros.


1. Latvijas Vides Aizsardzības klubs.

2. Latvijas Republikas Cilvēktiesību Aizstāvēšanas grupa „Temīda”

Rīgas grupas vad. Aidis Tomsons.

3. Latvju Dievturu Viestura draudze.

4. Latvijas Atdzimšanas partija,

Rēzeknē, J. Vidiņš, Rīgā, J. Ozols.

5. Latvijas Nacionālās Neatkarības kustības Reliģijas sekcija.

6. Latvijas Sociāldemokrātiskās Strādnieku partijas

Sociāldemokrātiskais klubs „Mentors”.

7. Latvijas Nacionālā karavīru biedrība.

8. Latvijas Nacionālā Sieviešu līga.

9. Latvijas Daugavas vanagu organizācija.

10. Likumīgo īpašnieku apvienība. (Vēlāk – Latvijas Īpašnieku apvienība).

11. Latvijas Republikāņu partija. (Nejaukt ar vēlāk 4. maija Latvijas Republikā Andra Plotnieka 12.05.1994. reģistrēto partiju!)

12. Latvijas Kristīgo demokrātu savienība.

13. Latvijas Liberālā partija.

14. Latvijas Aizsargu organizācija.

15. Starptautiskās cilvēktiesību aizsardzības organizācijas Latvijas nacionālā nodaļa.

16. CTAG „Helsinki-86” Rīgas nodaļa.

17. Latvijas Politiski represēto apvienība.

18. LCTAG „Helsinki-86”.

19. Latvijas Nacionālās neatkarības kustība.

20. Latviešu-vācu kultūras biedrība.

21. Krievijas latviešu biedrība.

22. LJA „Tēvzemei un Brīvībai”.

23. Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija.

24. Liberāli demokrātiskā partija.